Het laatste sprankel nieuws

WELKOM OP DE WEBSITE VOOR DE SPRANKEL IN HAAREN

In het gebouw zijn 5 organisaties gevestigd. Brede school De Hasselbraam, Brede school De Klimop, Kinderopvang De Kindertuin, Centrum voor Jeugd en Gezin en Sporthal De Sprankel. De Sprankel wil zoveel mogelijk verbinding maken tussen basisonderwijs, buitenschoolse opvang (BSO) en sportverenigingen

De kracht van de Sprankel zit in de samenwerking: We stemmen ons aanbod met elkaar af. We willen niet alleen elkaars expertise maar ook elkaars ruimtes gebruiken. Het doel van deze samenwerking is het stimuleren van de verbinding tussen alle kinderen, hun ouders en andere bewoners van Haaren. Onze doelen zijn complementair: We willen alle kinderen optimale ontwikkelingskansen geven met een aantrekkelijk dagprogramma en ouders daarmee betere mogelijkheden bieden om werk en gezin te combineren. En als opvoeden en opgroeien niet zonder problemen verloopt kunnen ouders met hun vragen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

SAMENWERKING

Sport is gezond en brengt ons bij elkaar. Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden tijdens sport- en spelactiviteiten en sporten voorkomt te dikke kinderen en volwassenen. Sport en bewegen vormen dan ook een belangrijk programma binnen de brede school.

Onder schooltijd worden bewegingslessen gegeven in de sporthal. Op het schoolplein krijgen de kinderen straks volop de ruimte om te bewegen en te spelen. Na schooltijd werken scholen en Kindertuin samen met de sportverenigingen van Haaren, zodat kinderen kennis maken met uiteenlopende sporten en op die manier binding krijgen met sport.

Ook willen we voor jongeren van 13-18 jaar de binding met sport behouden. Dat kan door de vele sportverenigingen voor kinderen én voor volwassenen die in onze sporthal hun basis hebben.